Historie Ostrava Zelené město – Mariánské hory

HIstorie Ostrava Zelené město

V roce 1938, v důsledku podepsání Mnichovské dohody, se obyvatelé německého a polského pohraničí stěhovali do dočasného ubytování ve městech a obcích ležících v blízkosti nově stanovených hranic. Patřily mezi ně například Frýdek, Místek a Moravská Ostrava. Během podzimu tohoto roku bylo v Ostravě zaregistrováno přes 9 000 uprchlíků a do jara následujícího roku jejich počet vzrostl na více než 24 000.

Hlavní nádraží v Ostravě se stalo klíčovým přijímacím bodem pro uprchlíky. Sestry Červeného Kříže zde poskytovaly základní lékařskou péči a občerstvení. Na nádraží byla rovněž zřízena kancelář Okresního úřadu, která informovala o možnostech ubytování ve městě. Uprchlíci byli ubytováni i v polské škole v Mariánských Horách.

Do začátku roku 1939 bylo v Ostravě zřízeno 17 uprchlických táborů, jejichž správu měl většinou na starosti Červený kříž nebo Okresní péče o mládež. Mezi tyto tábory patřilo i území Červený kříž, kde se dnes nachází projekt Ostrava Zelené město.

Lokalita Ostrava Zelené město je ohraničena třemi ulicemi: 1. máje, Železárenská a Martinská. Tato oblast je rozdělena na tři menší kvartály pomocí ulic Bílá, Cottonové a Hany Kvapilové. Všechny tři rozdělující ulice vznikly v roce 1939 při výstavbě domů pro uprchlíky, které stojí v této lokalitě dodnes.

V následujícím textu je prezentován přehled vývoje pojmenování ulic

Bílá

  • 1940 Bílá – podle bílého oblečení zdravotníků, v roce 1937 zde byla zřízena dvouletá ošetřovatelská škola, dnes střední zdravotnická škola

Cottonové

  • 1940 Červeného kříže – podle Československého červeného kříže, který financoval výstavbu zdejších domů pro uprchlíky po Mnichovu 1938
  • 1945 Hany Benešové – podle manželky druhého československého prezidenta Edvarda Beneše
  • 1951 Cottonové – podle francouzské vědkyně Eugénie Cottonové, které patřila k členkám komunistického hnutí, byla to bojovnice proti fašismu a předsedkyně Mezinárodní demokratické federace žen 1963 – řešení změny názvu ulice

Hany Kvapilové

  • 1940 Uprchlíků – podle zdejších domů vystavěných pro uprchlíky z obsazeného ohraničí po Mnichovu 1938
  • 1942 Lidová – podle místního názvu „Freundlichovec“
  • 1945 Hany Kvapilové – podle české divadelní herečky a spisovatelky

 

 

Související příspěvky