Klientské změny – Dominika Opělová

Dominika Opělová - ASSETLY

V dnešním rychle se měnícím světě developerského průmyslu je adaptabilita nejen žádoucí, ale absolutně nezbytná. Tento příspěvek se věnuje příběhu projektové manažerky Dominika Opělová, která stojí v čele klientských změn projektu Ostrava Zelené město.

Dominika se ujala projektu v době, kdy klienti požadovali významné změny v plánech, které byly již v pokročilém stadiu vývoje. Zatímco někteří by se mohli zaleknout myšlenky revidovat dlouhodobý plán, Dominika viděla příležitost.

Prvním krokem bylo důkladné posouzení situace a získání zpětné vazby od všech zainteresovaných stran. Věděla, že pro úspěch je nezbytné pochopit nejen požadavky klienta, ale také omezení a možnosti, které projektový tým měl k dispozici. Díky její otevřené komunikaci a schopnosti naslouchat se podařilo vybudovat důvěru a respekt mezi všemi zapojenými.

Následně Dominika provedla analýzu rizik a možností, které změny přinesly. Díky systematickému přístupu a schopnosti rychle reagovat na nové informace bylo možné přepracovat projekt tak, aby nejen vyhovoval novým požadavkům, ale také byl efektivnější a udržitelnější.

Dominika a kolegové ze stavby ukazují, že i v nejistých časech můžeme dosáhnout výjimečných výsledků.

Související příspěvky