Vítěz – Realitní projekt roku 2023

Ostrava Zelené město -realitní projekt roku 2023
S velkým potěšením a hrdostí bychom Vás chtěli informovat o významném milníku, kterého ASSETLY Real Estate a.s. dosáhla. Developerský projekt Ostrava Zelené město byl oceněn prestižní cenou Realitní projekt roku 2023 v Moravskoslezském kraji. Toto ocenění je pro nás nejen potvrzením kvality a inovativnosti našeho projektu, ale také odrazem našeho neustálého úsilí přispět k udržitelnému rozvoji a zlepšení kvality života v Ostravě Mariánských Horách.
Projekt Ostrava Zelené město byl od svého počátku koncipován s vizí vytvořit harmonický prostor pro život, práci a odpočinek, který respektuje ekologické principy a podporuje udržitelný rozvoj městského prostředí. Snažili jsme se propojit moderní architekturu s veřejnými zelenými plochami tak, aby byl každý aspekt našeho projektu v souladu s přírodou a potřebami komunity.
Ocenění Realitní projekt roku je udělováno na základě hodnocení odborné poroty a veřejnosti, která bere v úvahu mnoho faktorů, jako je inovativnost projektu, přínos komunitě, ekologická udržitelnost a celková kvalita realizace. To, že byl náš projekt vybrán jako vítěz v silné konkurenci dalších významných projektů, je pro nás velkým uznáním a motivací do budoucna.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem za důvěru, podporu a spolupráci, které byly nezbytné pro dosažení tohoto úspěchu.

Související příspěvky