Ostrava aktivně podporuje rozvoj cyklistické dopravy

Cyklostezky v Ostravě

Ostrava aktivně podporuje rozvoj cyklistické dopravy. V posledních šesti letech Ostrava významně investovala do rozvoje cyklistické infrastruktury, čímž potvrdila svůj závazek podporovat aktivní způsoby dopravy. Celkem bylo investováno 308 milionů korun, z čehož třetina pocházela z dotací Evropské unie. Tento úsilí bylo oceněno titulem Cykloskokan roku, který městu udělila organizace Do práce na kole.

V minulosti byla cyklistika vnímána převážně jako rekreační a sportovní aktivita. Městské cyklostezky byly projektovány s cílem propojovat město s regionálními trasami a nabízet příjemné trasy pro volnočasové vyjížďky. V současnosti se však ukazuje zvýšený zájem o využití kola jako efektivního dopravního prostředku pro každodenní krátké přesuny ve městě bez nutnosti speciálního vybavení.

Radnice města Ostrava se rozhodla neaktualizovat předchozí cyklistickou koncepci z roku 2010, ale vytvořit novou, která lépe odpovídá současným potřebám obyvatel. Pracovní skupina MAPPA začala na nové koncepci pracovat v roce 2022 s cílem schválení zastupitelstvem v letošním roce. Nová koncepce čerpá inspiraci ze zahraničních příkladů a zahrnuje názory obyvatel s cílem překonat překážky bránící širšímu využívání kola v městské dopravě.

Zahraniční zkušenosti a názory občanů ukazují na potřebu vytvořit bezpečnější a intuitivněji propojené prostředí pro cyklisty. V oblastech s vyšší rychlostí dopravy jsou navrhovány oddělené stezky pro chodce a cyklisty, zatímco v klidnějších rezidenčních oblastech se předpokládá sdílení vozovky s auty při snížené maximální povolené rychlosti. Důraz je kladen na bezpečnost a pohodlí všech účastníků provozu.

Vzhledem k očekávanému stárnutí populace a rostoucímu využívání elektrických koloběžek a dalších forem mikromobility je nutné připravit městskou infrastrukturu na tyto změny. Cílem je zajistit, aby městský prostor umožňoval bezpečnou a pohodlnou jízdu pro všechny skupiny obyvatel.

Nová koncepce podtrhuje důležitost poskytovat občanům možnost volby dopravního prostředku. Město by mělo být přátelské nejen k automobilům a chodcům, ale také k cyklistům a uživatelům mikromobility, čímž se podpoří diverzifikace městské dopravy a zlepší se celková kvalita života ve městě.

Související příspěvky