Ostrava – lídr v bezemisní hromadné dopravě v České republice

Bezemisni doprava v Ostravě a budování ESG projektů pomáhá zlepší kvalitu života jejich obyvatel

V dnešní době, kdy se svět potýká s klimatickými změnami a znečištěním ovzduší, je přechod na bezemisní hromadnou dopravu jedním z klíčových kroků k udržitelnější budoucnosti. Česká města si tento fakt uvědomují a postupně začínají investovat do moderních a ekologických řešení v oblasti veřejné dopravy. Mezi průkopníky v této oblasti patří město Ostrava, které se pustilo do ambiciózního projektu elektromobility.

Ostrava, průmyslové srdce České republiky, se rozhodla jít příkladem a ukázat, že i velká města mohou významně přispět k ochraně životního prostředí. Dopravní podnik Ostrava (DPO) si stanovil jasný cíl – pomoci městu stát se perspektivním a moderním místem pro život. Klíčem k dosažení tohoto cíle je právě investice do bezemisní hromadné dopravy, konkrétně do elektrobusů.

DPO se pustil do největšího elektromobilního projektu v České republice. V současné době má ve svém vozovém parku celkem 32 elektrobusů, z nichž 26 je vybaveno technologií průběžného dobíjení. Tato inovativní technologie umožňuje elektrobusům dobíjet se během jízdy pomocí strategicky rozmístěných rychlonabíječek. Ty se nacházejí na třech klíčových místech – ve Svinově, na Hranečníku a od loňského roku i v samotném centru Ostravy.

Díky tomuto systému mohou elektrobusy bez problémů obsluhovat vybrané linky a poskytovat cestujícím pohodlnou a ekologickou přepravu. Na ostatních trasách, kde zatím nejsou podmínky pro provoz elektrobusů ideální, nasazuje DPO autobusy na stlačený zemní plyn (CNG). I ty představují významný krok vpřed oproti klasickým naftovým autobusům, neboť produkují méně emisí a jsou šetrnější k životnímu prostředí.

Ostrava však nezůstává jen u elektrobusů. Město se zajímá i o možnosti využití vodíku jako alternativního paliva pro hromadnou dopravu. Vodíkové technologie jsou sice zatím v počáteční fázi a jejich zavedení je náročnější z hlediska skladování a nákladů, ale představují slibnou cestu do budoucnosti.

Realizace tak rozsáhlého projektu modernizace hromadné dopravy samozřejmě vyžaduje značné finanční prostředky. Ostravě se daří získávat podporu z evropských fondů, které významně přispívají k financování nákupu nových vozidel i rozvoji potřebné infrastruktury. Bez této pomoci by bylo mnohem obtížnější dosáhnout vytyčených cílů.

Ostrava však nezapomíná ani na další aspekty veřejné dopravy. Souběžně s přechodem na elektrobusy probíhá i modernizace tramvajové sítě, která tvoří páteř městské hromadné dopravy. Cílem je nabídnout cestujícím komplexní, pohodlný a ekologický systém, který bude atraktivní alternativou k individuální automobilové dopravě.

Příklad Ostravy ukazuje, že i velká česká města mohou být lídry v oblasti udržitelné mobility. Jejich úsilí a investice do bezemisní hromadné dopravy jsou důkazem, že změna je možná a že i malé kroky mohou mít velký dopad. Pokud budou ostatní města následovat ostravský příklad, můžeme se těšit na čistší ovzduší, tišší ulice a příjemnější městské prostředí.

Související příspěvky